Όροι Χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του δικτυακού τόπου www.destinationskiathos.com. Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου απαιτείται η αποδοχή και τήρηση από μέρους σας των όρων χρήσης.

Αποποίηση Ευθυνών

To www.destinationskiathos.com είναι ένας διαδικτυακός τόπος που φιλοξενεί πληροφορίες για το νησί της Σκιάθου. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι πάντα εξακριβωμένες από εμάς. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν αλλαγές ή λάθη που μπορεί να υπάρξουν στις πληροφορίες αυτές. Η επιλογή των πληροφοριών που προσφέρουμε γίνετε με αυτόματο, τυποποιημένο τρόπο, και η χρήση των πληροφοριών αυτών γίνεται με αποκλειστικά δικιά σας ευθύνη. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί γιατί μπορούν να υπάρχουν λάθη είτε στις ημερομηνίες, είτε στις τοποθεσίες είτε στις ώρες είτε στα στοιχεία επικοινωνίας.

Επίσης το destinationskiathos.com δίνει τη δυνατότητα σε χρήστες να δημοσιεύουν κάποιες πληροφορίες. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλουν ή διανέμουν μέσω του δικτυακού μας τόπου καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σε καμία περίπτωση το www.destinationskiathos.com ή οι συνεργάτες του και οι σχετιζόμενες με αυτό εταιρείες, οι εργαζόμενοι σε αυτό, του δε μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (π.χ άμεση έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική) που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών του δικτυακού τόπου.

Σύνδεσμοι

To www.destinationskiathos.com περιέχει συνδέσμους προς άλλους Δικτυακούς τόπους ή Δικτυακές πηγές. Όταν κάνετε κλικ σε έναν από τους εν λόγω συνδέσμους, επικοινωνείτε με έναν άλλο Δικτυακό τόπο ή με μια άλλη Δικτυακή πηγή η οποία μπορεί να συγκεντρώνει πληροφορίες για εσάς με τη συγκατάθεσή σας ή μέσω cookies ή άλλων τεχνολογιών. To www.destinationskiathos.com ουδεμία ευθύνη φέρει, ούτε και ασκεί έλεγχο επί των εν λόγω άλλων Δικτυακών τόπων ή πηγών ή επί των πρακτικών συγκέντρωσης, χρήσης και αποκάλυψης των προσωπικών σας πληροφοριών. Θα πρέπει να μελετήσετε τις πολιτικές περί διαφύλαξης απορρήτου των εν λόγω άλλων Δικτυακών τόπων ή πηγών για να κατανοήσετε με ποιον τρόπο συγκεντρώνουν και χρησιμοποιούν τις εν λόγω πληροφορίες.

Προσωπικά Δεδομένα

Το destinationskiathos.com δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα εκτός εάν μας τα παράσχετε οικειοθελώς. Θα σας ζητηθούν προσωπικά δεδομένα εάν θελήσετε να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες σελίδες του δικτυακού μας τόπου. Τα δεδομένα αυτά δεν υπάρχει περίπτωση να περάσουν σε τρίτους, για διαφημιστικό ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Το destinationskiathos.com συγκεντρώνει επίσης αθροιστικές πληροφορίες με αυτόματο τρόπο, για λόγους διαχείρισης του συστήματος και για λόγους στατιστικής, με σκοπό να αξιολογήσει τις προτιμήσεις των χρηστών και να βελτιώσει το δικτυακό του τόπο. Εργαζόμαστε για να διατηρούμε τους διακομιστές, τις εφαρμογές και τις βάσεις δεδομένων μας ασφαλείς και ελεύθερες από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση, με τη χρήση φυσικών, διοικητικών και τεχνολογικών μέτρων για την προστασία των πληροφοριών που διαθέτουμε. Δυστυχώς, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ασφάλεια 100%. Εάν έχετε συγκεκριμένες ανησυχίες περί ασφάλειας σχετικά με ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, παρακαλούμε μην μεταδίδετε τις εν λόγω πληροφορίες μέσω του Διαδικτύου. Το destinationskiathos.com δεν πρόκειται να σας ζητήσει ποτέ ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες.

Διαφήμιση

Στο δικτυακό τόπο www.destinationskiathos.com εμφανίζονται διαφημίσεις. Το www.destinationskiathos.com δεν εκπροσωπεί ή υποστηρίζει την ορθότητα ή την αξιοπιστία των πληροφοριών, των περιεχομένων και των διαφημίσεων που περιέχονται, κατανέμονται, έχουν σύνδεσμο, μεταφέρθηκαν τοπικά ή προσπελάστηκαν από οποιοδήποτε σημείο αυτού του δικτυακού τόπου, ούτε την ποιότητα οποιουδήποτε προϊόντος, πληροφορίας ή άλλων σχετικών που εμφανίστηκαν, αγοράστηκαν ή αποκτήθηκαν από τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου ως καρπός διαφήμισης ή άλλης πληροφορίας ή προσφοράς που εμφανίστηκε σε αυτόν. Με τη γνώση του παρόντος, η εμπιστοσύνη που θα δείξει ο χρήστης σε οποιοδήποτε σχετικό σύνδεσμο ή διαφήμιση που εμφανίζεται στο www.destinationskiathos.com είναι με μοναδικά δική του ευθύνη. Η Google, ως τρίτος προμηθευτής, χρησιμοποιεί cookie για να προβάλλει διαφημίσεις. Η χρήση του DART cookie από τη Google, της επιτρέπει να προβάλλει διαφημίσεις στους χρήστες βάσει των επισκέψεων σ'αυτόν και σε άλλους ιστοτόπους στο Διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να μην χρησιμοποιούν το DART cookie με μια επίσκεψη στην πολιτική απορρήτου των διαφημίσεων Google και του δικτύου περιεχομένου. Το www.destinationskiathos.com δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο www.destinationskiathos.com και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με την απλή ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού μας τόπου.