Πολιτιστική Κληρονομιά

Φρούριο Μπούρτζι

Πρόκειται για μια μικρή χερσόνησο που χωρίζει στα δύο το λιμάνι της Σκιάθου (παλιό και νέο). Χτίστηκε το 1211 από τους Ενετούς αδελφούς Ανδρέα και Ιερεμία Γκίζι, στην ανάγκη τους να προφυλάξουν τους εαυτούς τους και την πόλη της Σκιάθου από τις επιδρομές πειρατών.