Πολιτιστικός Σύλλογος "η Σκιάθος"


Σύλλογος που ιδρύθηκε με σκοπό να συμβάλει στην ποιοτική αναβάθμιση του νησιού στη διάσωση, διατήρηση και ενδυνάμωση των παραδοσιακών, πολιτισμικών και αισθητικών αξιών του νησιού. Ιδρύθηκε το 2005 από μια μικτή ομάδα Σκιαθιτών, άλλων Ελλήνων ή ξένων με σπίτια στη Σκιάθο, τακτικών επισκεπτών του νησιού, ομογενών και άλλων.

Ποιοι είναι οι ιδρυτικοί στόχοι της οργάνωσης:

Η ενεργός παρουσία και η κατά το δυνατό συμβολή του Συλλόγου στη διάσωση, διατήρηση και ενδυνάμωση των παραδοσιακών, πολιτισμικών και αισθητικών αξιών του νησιού, όπως η ανάπλαση του παραδοσιακού οικισμού του νησιού, η διάσωση παραδοσιακών κτισμάτων, παλαιών εκκλησιών, ιστορικών μονοπατιών κ.τ.λ. Η ενδυνάμωση του ποιοτικού στοιχείου διαβίωσης στο νησί, μέσα από την αισθητική και περιβαλλοντική προστασία του φυσικού κάλλους του, του πράσινου, των δασών, των ακτών, των ρεμάτων, των θαλασσών, των υπογείων υδάτων, των βιοτόπων και των άλλων αξιόλογων φυσικών στοιχείων ή ανθρώπινων κατασκευών. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, ο εκσυγχρονισμός υποδομών, καθώς και η πολιτιστική και ποιοτικά αναβαθμισμένη τουριστική ανάπτυξη. Τέλος, η στενή συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή, με τους άλλους τοπικούς συλλόγους αλλά και αρμόδιους φορείς εντός και εκτός Ελλάδος με στόχο την ενδυνάμωση των προοπτικών ποιοτικής αναβάθμισης του νησιού.