Σύλλογος ΑΜΕΑ Αλκή


Ο Σύλλογος ιδρύθηκε με σκοπό την υπεράσπιση των δικαιώματων των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και Ατόμων με Μαθησιακές Δυσκολίες και παρέχει κάθε δυνατή φροντίδα, υποστήριξη και ενθάρρυνση στα παιδιά και τις οικογένειές τους. Λειτουργεί από το 2007 και εδρεύει στη Σκιάθο.