Nikos Akrivos

English
Artist

Nikos Akrivos was born in Skiathos, in July 1946.

More: dyoalexandroi.blogspot.com